Nebulas Voyager Mainnet යාවත්කාලීන කිරීම මාර්තු 30 වන දින දක්වා සිදු වේ — Public Node Applications අප්‍රේල් 6 වනදා විවෘත වේ.

Nebulas Voyager ලෙස නම් කර ඇති Nebulas ප්‍රධාන ජාලයේ තුන්වන පරම්පරාව මාර්තු 30 වන දින සැලසුම් කළ පරිදි යාවත්කාලීන කෙරේ. මුදා හැරීමට පෙර, සංවර්ධන කණ්ඩායම විසින් කරන ලද අභ්‍යන්තර සමාලෝචනයක් මඟින් Node යෙදුම් වේදිකාව ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කිරීමට පෙර අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු කිහිපයක් හඳුනාගෙන ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස community pledging and node voting system අප්‍රේල් 6 වනදා දක්වා ප්‍රමාද වනු ඇත.

Nebulas Voyager හි ඇති ලොකුම ලක්ෂණය වන්නේ Nebulas නව සම්මුති යාන්ත්‍රණයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරන Proof of Devotion (PoD) යාන්ත්‍රණයයි. විනිවිද පෙනෙන, විවෘත හා ඒකාබද්ධව ප්‍රජා පාලන පරිසරයක් ගොඩනැගීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගන්නා අතරම, PoD නිකුත් කිරීම ජාලය විමධ්‍යගත කිරීම සනිටුහන් කරනු ඇත.

නව ප්‍රධාන ජාලය නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැනට පවතින ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තු යාවත්කාලීන කළ යුතු අවසාන ප්‍රධාන ජාල වැඩිදියුණු කිරීම මේ සතියේ සිදු වෙමින් පවතී. ඡන්ද ගිවිසුම් වැඩිදියුණු කිරීම මෙන්ම NAX වත්කම් සඳහා වන කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ අධිකාරිය ද මෙයට ඇතුළත් ය. වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තුව අනාගත වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා යාවත්කාලීන කළ නොහැකි තත්වයකට පත්විය.

ප්‍රධාන ජාලය NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තුවට යාවත්කාලීන කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී, මූලික වින්‍යාසය(initial configuration) මඟින් කළමනාකරණ අයිතිවාසිකම් අනිසි ලෙස සකසා ඇති අතර එහි ප්‍රතිඵ්ලයක් ලෙස multi-signature ගනුදෙනු හරහා කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය අහිමි වේ. මෙය වර්තමාන NAX වත්කම් සුරක්‍ෂිතතාව, බෙදා හැරීම, දත්ත යනාදිය කෙරෙහි බලපාන්නේ නැතත්, එය අනාගතයේ දී NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තුව වැඩිදියුණු කළ නොහැකි තත්ත්වයට පත්වනු ඇත.

උදාහරණ ලෙස ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුව වැරදි ලෙස සකසා ඇති hash: https://explorer.nebulas.io/#/tx/e2a3279f06c5f93871381f8ad5cc09cfe4bf02730a928dff0442ee7ffdea3614

Hash නිවැරදිව වින්‍යාස කර ඇති නමුත් සම්බන්ධ නොවේ: https://explorer.nebulas.io/#/tx/47e5cccc2424bcb2660ca79151082f9d3a1dced378a35b35d57913ffa37d2515

දෝෂය සොයාගත් පසු, විසඳුම සාකච්ඡා කිරීම සඳහා Nebulas පදනම අභ්‍යන්තර හදිසි රැස්වීමක් සංවිධානය කළේය. multi-signature කළමනාකරණ අධිකාරිය අහිමි වීම මේ වන විට කිසිදු බලපෑමක් ඇති නොකරනු ඇති නමුත් Nebulas පාලන පරිසර පද්ධතියේ NAX වත්කම්වල වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගෙන ඇතත්, අනාගතයේ දී අනිවාර්යයෙන්ම NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තුවට අවශ්‍ය යාවත්කාලීන කිරීමක් සිදුවනු ඇත. ප්‍රධාන ජාලයේ PoD නිකුත් කිරීමට පෙර NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තුව පිළිබඳ ගැටළුව විසඳීම සඳහා පහත සඳහන් පියවර ගැනීමට පදනම තීරණය කර ඇත.

පරිශීලකයින්ට විශාල පරිමාණයේ බලපෑමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා සහ අනාගතයේ දී සියළුම NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත් නැවත සැකසීමේ හැකියාව වළක්වා ගැනීම සඳහා, ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත්තුවේ “කියවන අන්තර්ගතය-read content” සම්බන්ධිත ප‍්‍රධාන ජාලය සඳහා වන කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ අධිකාරියේ ලිපිනයට වෙනස් කිරීම අවශ්‍ය වේ. ප්‍රධාන ජාල යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසුව multi-signature හි තිබෙන contract associated key සහ value pair එක preset block height හි coSigners වේ. මෙය සිදු වන්නේ hard-coded method එක හරහායි. එමඟින් NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත් සඳහා තාවකාලික කළමනාකරණ අධිකාරිය පවතින බවට සහතිකයක් ලැබෙනු ඇත. ඒ අතරම, ප්‍රධාන ජාලය යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසුව අනුරූප ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ අධිකාරියේ ලිපිනය ද සමමුහුර්තව(synchronously) වෙනස් කරනු ලැබේ. පෙර සැකසූ වාරණ උස අවලංගු වූ පසු කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ අධිකාරියේ ලිපිනය NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා නිසි කළමනාකරණ අධිකාරිය දිගටම පවත්වා ගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා මෙය සිදු කෙරේ.

මෙම upgrade කිරීම පරිශීලක වත්කම් කෙරෙහි කිසිදු බලපෑමක් නොකරන අතර පරිශීලක මැදිහත්වීමක් අවශ්‍ය නොවේ. වැඩිදියුණු කිරීම සහ වෙනස් කිරීම් සම්පූර්ණ වූ පසු, NAX හි වත්කම් බෙදා හැරීම, දත්ත සහ ආරක්ෂාව කෙරෙහි කිසිදු බලපෑමක් සිදු නොවේ. අනාගතයේ දී, Nebulas පරිසර පද්ධති සංවර්ධනයේ අවශ්‍යතා මත පදනම්ව කළමනාකරණ අධිකාරිය සමඟ NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත් වැඩි දියුණු කිරීම පවත්වා ගෙන යනු ඇති අතර, අවශ්‍ය නම්, node governance ඡන්ද විමසීම NAX ස්මාර්ට් කොන්ත්‍රාත් වැඩි දියුණු කිරීම අනුමත කරයි.

Github: https://github.com/nebulasio/go-nebulas/blob/master/nf/nvm/storage.go

මුල් Nebulas Voyager මුදා හැරීමේ දිනය මාර්තු 30 වන දින නොවෙනස්ව තබා ගනිමින් අළුත්වැඩියා සහ ප්‍රධාන කේත යාවත්කාලීන කිරීම මේ සතියේ අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. සියලුම හුවමාරුව, පසුම්බි සහ ටෙස්ට්නෙට් නෝඩ් වලට ප්‍රධාන ජාලය යාවත්කාලීන වූ වහාම කේතය යාවත්කාලීන කර දත්ත සමමුහුර්ත කළ හැකිය.

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රධාන ජාලයේ ස්ථායිතාව සහ ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා සහ හුවමාරු, පසුම්බි සපයන්නන් සහ නෝඩ් සහභාගිවන්නන්ට සමමුහුර්තකරණය සහ වැඩිදියුණු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම සඳහා, මුලින් සැලසුම් කර තිබූ node.nebulas.io වේදිකාව ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කිරීම. මාර්තු 30 වන දින විවෘත කිරීම අප්‍රේල් 6 දක්වා කල් තබනු ඇත. NAS සහ ප්‍රජා NAX ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම ද අපේ‍්‍රල් 6 දක්වා කල් තබනු ඇත.

ප්‍රධාන ජාලය යාවත්කාලීන කිරීම අවසන් වූ පසු වත්කම්වල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා NAX හි කළමනාකරණය තවදුරටත් ප්‍රශස්ත කරනු ලැබේ.

  • verification logic වැඩි දියුණු කිරීම සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම;
  • පවත්නා multi-signature යෝජනා ක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීම සහ ප්‍රශස්ත කිරීම;
  • Nebulas Name Server (NS) සක්‍රීය කරන්න. Nebulas NS යනු NAS ID සත්‍යාපන සේවාව ක්‍රියාත්මක කිරීමකි. බෙදා හරින ලද ජාලය තුළ අන්වර්ථ නාමයක් භාවිතා කරමින් isolation තවදුරටත් ආරක්ෂා කර ගත හැකිය;

මෙම කෙටි ප්‍රමාදය පිළිබඳ ඉවසීම සහ අවබෝධය පිළිබඳව ප්‍රජාවේ සෑම දෙනාටම අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු. සමස්ත බ්ලොක්චේන් ප්‍රජාව සමඟ නෙබුලස් වොයේජර් බෙදා ගැනීමට අපි සතුටු වෙමු!

Nebulas ගැන තව දැනගන්න:

නිල වෙබ් අඩවිය: Nebulas.io
Smart asset platform nextDAO: nextDAO.io
Github: github.com/nebulasio/go-nebulas
New Telegram(EN): t.me/nebulasen
Community Forum: community.nebulas.io
Instagram: nebulasio
Facebook: @nebulasproject
Twitter: @nebulasio
Sri Lankan Telegram : https://t.me/NebulasSL

--

--

Nebulas යනු blockchain platform එකකි. ඉස්සරහට එන්න තියෙනෙ Project updates, Airdrops, Bounties ඔක්කොම දැනගන්න පුලුවන්.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nebulas SriLanka

Nebulas යනු blockchain platform එකකි. ඉස්සරහට එන්න තියෙනෙ Project updates, Airdrops, Bounties ඔක්කොම දැනගන්න පුලුවන්.